پروژه پتروشیمی مارون

خدمات انجام شده برای پتروشیمی مارون به شرح زیر است :

 

  • آرشیو اسناد فنی
  • آرشیو اسناد مالی
  • آرشیو اسناد و پرونده‌های پرسنلی
  • فکس سرور