پتروشیمی کاویان

خدمات انجام شده برای پتروشیمی کاویان به شرح زیر است :

 

  • مشاوره و آموزش در حوزه راه‌حل‌های جامع سازمانی (ERP)
  • اسكن نقشه
  • آرشیو اسناد فنی
  • آرشیو اسناد مالی
  • آرشیو اسناد و پرونده‌های پرسنلی
  • فکس سرور