پتروشیمی بوعلی سینا

خدمات انجام شده برای پتروشیمی بوعلی سینا به شرح زیر است :

 

  • اسكن نقشه
  • آرشیو اسناد فنی
  • آرشیو اسناد مالی
  • آرشیو اسناد و پرونده‌های پرسنلی
  • فکس سرور