خدمات شبکه

خدمات شبکه

 • مشاوره و طراحی شبکه
 • بستر سازی شبکه
 • عملیات کابل کشی
 • فیوژن فیبر نوری
 • تست و راه اندازی شبکه

مشاوره رایگان مشاوره و طراحی شبکه عملیات کابل کشی فیوژن فیبر نوری بستر سازی شبکه

مشاوره و طراحی شبکه

قبل از اجرا یا ایجاد تغییرات در شبکه، اتکا به یک طرح مطابق با استانداردهای مربوطه ناگزیر خواهد بود. در غیر این صورت در ایجاد اینگونه شبکه ها به مشکلات فراوانی برخواهید خورد. همچنین طرح های غیر استاندارد از قابلیت تغییر و یا گسترش برخوردار نخواهند بود. یک طراحی اصولی سبب میشود تا شبکه قابل اعتماد ، قابل گسترش ، و مقرون به صرفه باشد . و مشکلات عدیده و پیچیده شبکه را برای ما اسانتر و مدیریت پذیرتر نماید. موارد متعددی بر طراحی شبکه موثر است از جمله : اهداف شبکه ، میزان گستردگی شبکه ، تعداد کاربران ، تجهیزات اکتیو شبکه ، شرایط محیطی و میزان بودجه اختصاص یافته.

شرکت فرا رایانه اندیشان باتیس  با بهره گیری از تجربه و دانش متخصصان خود اماده ارائه مشاوره و طراحی شبکه های مبتنی بر فیبر نوری و شبکه های اترنت مطابق با روش های شبکه های ساختار یافته و اخرین استانداردهای جهانی، می باشد.

بستر سازی شبکه

بخش فنی و مهندسی شرکت باتیس با مشاوره حرفه ای و اجرای اصولی،  شبکه های ساختاریافته  شامل ترانکینگ، سیی گذاری و مسیرهای بیرونی ( حفاری، لوله گذاری و بستر سازی کابل کشی هوایی ) سعی در ارائه خدمات خود به بهترین نحو برای مشتریان خود میباشد.

عملیات کابل کشی

اجرای شبکه فیبر نوری به جهت حساسیت بالا نیازمند رعایت استانداردهای بالاتری نسبت به شبکه های مسی می‌باشد. در کابل کشی فیبر نوری نیز به همین سبب همواره باید از این استانداردها پیروی کرد. همچین انتخاب نوع تجهیزات به کار رفته در شبکه فیبر نوری میبایست مناسب شرایط محیطی و صد البته نوع تعریف پروژه باشد.

شرکت باتیس  با تکیه بر توان متخصصین خود و تجربه بسیار در انجام پروژه های کلان کشوری، آمادگی خود را جهت همکاری زمینه طراحی، اجرا و نصب و راه اندازی شبکه های فیبر نوری اعلام می‌دارد.

کابل کشی خاکی فیبر نوری

رعایت نکات ایمنی جهت شروع عملیات پیمانکاری فیبر نوری پس از هماهنگی-  رعایت کلیه موارد ایمنی از قبیل نصب علائم حفاری حائز اهمیت بوده وبکارگیری وسائل ایمنی مانند کلاه- دستکش- کفش و غیره جهت استفاده برای کارکنان الزامی است.

برخورد با موانع در مسیرهای داخل شهر چنانچه کابل در امتداد کابل برق،لوله آب وغیره قرار گیردحداقل فاصله 30cm از آنها رعایت گردیده واگر بطور متقاطع قرار گیرد حداقل بفاصله 20cm از زیر مانع عبور میکند.در جاده ها در حالت موازی حداقل فاصله 1m ودر حالت متقاطع حداقل در فاصله نیم متری از زیر مانع عبور کند.

3-حفاری : فاصله کابل فیبر نوری از دیوار در داخل شهر 100cm وچنانچه امکانات محل اجازه ندهد با نظر ناظر در جهت کاهش فاصله با دیوار با درج فاصله در نقشه قابل تغییرا ست.در جاده و خارج از آن در محدوده شهری مسیر کانال در یک متری داخل حریم اعلام شده وزارت راه باشد. عمق حفاری در شهر وجاده ها 150cm واگر شرایط و امکانات محل اجازه ندهد با نظر ناظر در عمق های کمتر با استفاده از حفاظ مکانیکی امکان پذیر میباشد.

4-زیر سازی : پس از حفاری بطور یکنواخت کف کانال را ماسه ریخته و میکوبیم بطوریکه عمق یا ارتفاع آن 10cm باشد.

5-استقرار کابل در محل حفاری : قرقره کابل را طوری قرار داده کا در هنگام کابلکشی فیبر نوری ، کابل بظور مستقیم در کانال قرار گیرد درکف کانال از قرقره های متحرک استفاده میشود (برای جلوگیری از صدمه دیدن کابل )

6-  ماسه ریزی : 20cm ماسه نرم روی کابل ریخته و میکوبیم.سپس حدود 40Cm خاک معمولی وبدون سنگ روی ماسه میریزیم.

7- نوار اخطار : جهت جلوگیری از صدمه دیدن کابل بدلیل حفاری مجدد نوار زرد رنگ اخطاربه عرض 30cm را در سرتاسر کانال وبفاصله 60cm روی فیبرنوری قرار میدهیم.

8-پر کردن و خاکریزی محل حفاری : پر کردن کانال با همان خاکهای کانال بصورت لایه لایه انجام میشود یعنی یک لایه خاک به ارتفاع 15cm ریخته شده کوبیده نشده وسپس لایه بعد را میریزیم.

9-پاکسازی محل : بعد از اتمام کابلکشی کلیه مواد زایل به بیرون ازشهرحمل میشود.

10-نصب تیرکهای شناسایی : در مسیر کابلکشی مستقیم بفاصله هر 250m یک عدد تیرک شناسایی که نشاندهنده شرکت مخابرات است نصب میگردد. درابتدا وانتهای تغییرمسیرها بدون درنظرگرفتن فاصله 250m یک عدد تیرک شناسایی نصب میگردد. در محل مفصلها نیز دو عدد تیرک بفاصله6m از هم نصب ،بطوریکه مفصل دروسط این فاصله قرارگیرد.

عموما کانالهای موجود در شبکه جهت عبور کابل های مسی  در نظر گرفته شده است و معمولا دارای قطری در حدود 10cm میباشد ولی با توجه به اینکه کابل نوری با ایعادی کوچکتر و قطر آنها در حدود  10~20µm میباشد. میتوان کانالهای فرعی مناسب یا سابداکت در داخل کانال های موجود جهت عبور فیبر نوری تعبیه نمود. سابداکتها از جنس پلی اتیلن و دارای قطری در حدود  28µm   میباشند و در نتیجه ازهریک از کانال های اصلی سه یا چهارسابداکت میتوان عبور داد که بر روی قرقره های شرکت مخابرات در طولهای 255 یا 510 پیچپده میشود و به عنوان هدایت کننده کابل نوری در داخل لوله های PVC  کشیده میشود پس از نصب دوسر آن در داخل حوضچه بوسیله توپی های مناسب مسدود میشود.

طریقه نصب سابداکت پس از عملیات مشابه کابلکشی مسی (اطمینان از باز بودن مسیر – مندریل کردن وطناب کشی ) بشرح ذیل انجام میگردد:

1-قرقره را به محل هدایت برده ودرجای مناسب قرار میدهیم

2-ابتدای سابداکت را بطول 2متر از روی قرقره بازکرده وپرده بین آنها را بااحتیاط توسط کابل بر برمیداریم سپس بااستفاده از جوراب کابل کشی فیبر نوری مخصوص سابداکت ووینچ اقدام به کشیدن سابداکت مینمائیم

3-بوسیله لوله خرطومی وقرقره های هدایت کننده و کفشک سابداکت را بداخل کانال هدایت می نمائیم

4-توسط وینچ مخصوص کابل کشی فیبر نوری سیم بکسل راباسرعت 10 الی 15 متر در دقیقه وبا نیروی کشش 150 تا 200 کیلوگرم سابداکت را بداخل کانال هدایت می کنیم

5- جهت کم کردن اصطکاک بین لوله  PVC وپلی اتیلن از ماده روان سازاستفاده میکنند

6-در تمام حوضچه ها جهت آرایش کابل و نصب توپی حداکثر 30cm وحداقل10cm بیرون از دهانه داکت باید سابداکت را قطع کنیم

7-پس از رسیدن سابداکت به حوضچه دوطرف سابداکت را باتوپی های مربوطه محکم میکنیم طریقه نصب کابل درون سابداکت برای نصب کابل نوری در داخل داکتهای تعیین شده بر طبق طرح قبل ازاجرا لازم است از مسیر بازدید به عمل آید وداکت مورد نظر طناب کشی گردد.

کلیه لوازم مورد نیاز و مواردایمنی  پیش بینی گردد وبا توجه به متراژقرقره کابل، بطور مناسب حوضچه ابتدائی وانتهائی در مسیر انتخاب گردد.جهت کم کردن اصطکاک در هنگام کابلکشی فیبر نوری از مواد روانسازپلی واتر استفاده شود. دقت شودخمش کابل بیش از حداستاندارد نباشد ( حداقل شعاع خمش20برابر قطر خارجی کابل باشد ) چنانچه حوضچه های یک مسیر دارای تغییر جهت باشد جهت جلوگیری از صدمات کابل عملیات کابلکشی فیبر نوریمی بایست مرحله ای انجام گردد بدین صورت که در آخرین حوضچه کابل به بیرون از حوضچه هدایت شده ودر زمینی به ابعاد 6*8 متر بصورت فیگوریت (&) دست پیچ شود تا کابل از قرقره بطور کامل جدا شده و در اولین حوضچه کابلکشی قرارگیرد. کابل دست پیچ شده را برگردانده تا سرکابل رو به بالا قرار گیرد. حال میتوان کابل را به حوضچه بعدی هدایت کرد و عملیات کابلکشی فیبر نوری را ادامه داد.

باید توجه داشت به  ازای هر تغییر جهت عملیات فوق می بایست انجام شود. جهت انجام عملیات مفصل بندی درمحل هر مفصل لازم است مقداری کابل اضافه در نظر گرفته شود طول کابل اضافی برای این منظور از هر طرف حداقل 15 متر باشد که بصورت دست پیچ وبا رعایت شعاع انحنای مجاز در محل مناسبی قرار داده شود. پس از انجام عملیات کابلکشی فیبر نوری و قبل از انجام مفصل بندی تضعیف کابلهای کشیده شده در فواصل معین بین حوضچه ها در هر مسیر بایستی اندازه گیری و سپس با نتایج اولیه هر کابل در لیست ارسالی ازکارخانه مطابقت داده شود ( برای اینکه مطمئن شویم در هنگام کابلکشی فیبر نوری آسیبی به کابل نرسیده است) قبل از نصب کابل به OCDF می بایستی از روکش محافظ زیپر از محل OCDF تا اطاق کابل استفاده شود(حد فاصل اتاق کابل تا OCDF ) کابلها بایستی در تمام حوضچه ها واتاق کابل بوسیله بست به دیوارنصب وفرم داده شود برای اینکار در مسیر های مستقیم در هر یک متر ودر مسیرهای دارای انحنا در هر نیم متر باید یک عدد بست کائوچوئی متوسط با رول پلاک 3cm زده شود. پس از انجام کابلکشی در هر مسیر بایستی ابتدا و انتهای کابل بوسیله سرپوش حرارتی SA محافظت شود.

شماره و مسیر هر کابل که به عنوان شناسائی می باشند در تمام حوضچه ها و اتاق کابل و OCDF بر روی پلاک نوشته و نصب گردد. پس از اتمام کابلکشی توپی های نوع C را که قبلا در هنگام کابلکشی در هر حوضچه به تعداد 2 عدد روی کابل قرار داده بودیم روی سابداکتها برده و محکم می نمائیم.

 

فیوژن فیبر نوری

اتصال فیبر نوری

 فیوژن فیبر نوری : به فرایند متصل کردن تار های فیبر نوری فیوژن فیبر نوری یا جوش فیبر نوری می‌گویند. در واقع تولید کنندگان کابل های فیبر نوری، این کابل ها را در اندازه های مشخص و محدودی تولید می کنند به همین علت در زمان نیاز به طول بیشتر، مجبور به اتصال چند کابل فیبر نوری به هم تا رسیدن به طول مورد نظر می باشیم که به این عمل فیوژن فیبر نوری می گویند. که این اتصال بیشتر در ورودی ساختمان، محفظه های کابل کشی، نقاط مبدا و مقصد، کوپلر و هر نقطه واسطه بین فرستنده و گیرنده صورت میگیرد. همچنین در زمان قطع شدن قسمتی از کابل به دلایل مختلف نظیر حفاری نیاز به اتصال محل قطع شدگی کابل می باشد. که به این عملیات اصطلاحا مفصل بندی فیبر نوری اطلاق می‌شود.

اتصال کابل فیبر نوری نیازمند تنظیم دقیق جهت جفت شدن هسته کابل ها یا نقاط درون کابل فیبر نوری می باشد به طوری که تقریبا تمام نور از یک کابل فیبر نوری ، به کابل متصل شده به آن وارد شود. این عملیات توسط دستگاهی به نام دستگاه فیوژن فیبر نوری انجام می‌گیرد.

مراحل عملیات فیوژن فیبر نوری:

عملیات استریپ: به برداشتن محافظ پلیمری کابل فیبر نوری و رسیدن به رشته فیبر نوری اصطلاحا عملیات استریپ میگویند. انجام این کار به علت حساس بودن رشته های نوری نیاز به دقت عمل ، تجربه و مهارت کافی دارد زیرا باید اندازه مورد نیاز جهت انجام عملیات فیوژن فیبر نوری و همچنین نکات فنی دیگر رعایت گردد.

پاک سازی فیبر نوری: بعد از استریپ کردن بایستی فیبرهای نوری را به وسیله الکل و دستمال های مخصوص به دقت پاک کرد تا هرگونه الایندگی از روی انها برداشته شود. این امر برای بالابردن دقت در انجام فیوژن و پایین امدن افت دیتا در نقطه جوش بسیار حائز اهمیت است.

Cleaving : به عملیات برش فیبر نوری گفته میشود این کار توسط کاترهای مخصوص برای امده کردن سطح مقطع فیبر جهت عملیات فیوژن انجام میشود. این مرحله نیز همانند مرحله بالا بسیار اهمیت دارد و کوچکترین اشتباه در این دو مرحله گاها باعث تکرار چندین باره عملیات فیوژن خواهد شد. اگر برش به سطح مقطع درستی نیانجامد میزان افت سیگنال بالا خواهد رفت

فیوژن اسپلایسینگ: این مرحله،‌ اصلی ترین و مهمترین قسمت میباشد. که شامل قراردادن رشته ها در دستگاه، انجام تنظیمات لازمه، عملیات فیوژن و قراردادن نقطه جوش در کریمپ حرارتی مخصوص میباشد.

از جمله خدمات شرکت باتیس انجام پروژه های فیبر نوری می باشد. که شامل طراحی و پیاده سازی پروژه ها بر طبق استانداردهای بین المللی و استفاده از تجهیزات با کیفیت و معتبر و انجام فیوژن فیبر نوری با پیشرفته ترین دستگاه های روز دنیا و بکارگیری مهندسین مجرب و توانا در این پروژه ها می باشد. خدمات اورژانس فیبر نوری از جمله ویژگیهای منحصر به فرد این مجموعه بوده که به واسطه این خدمت شما قادر به رفع مشکل یا ارتقا شبکه خود در سریع ترین زمان ممکنه خواهید بود. همچنین تست شبکه فیبر نوری با دستگاه های OTDR و ارائه نتایج آزمایش OTDR از جمله مهمترین اصول اجرای پروژه های فیبر نوری توسط شرکت باتیس محسوب می گردد.

تست و راه اندازی شبکه

OTDR یک سری پالس های نوری را به داخل شبکه فیبری تزریق می نماید و همچنین انتهای شبکه فیبر نوری را از طریق شکست نوری تشخیص می دهد .

این دستگاه از این طریق می تواند امپدانس کابل در حال تست را اندازه گیری نماید ، توان پالس های بازگشتی محاسبه می شوند و جمع می شوند و به صورت بازه ای از زمان در طول فیبر نوری برای ما به صورت نمودار ترسیم می شوند .

از طریق یک دستگاه OTDR می شود طول و تضعیف یک فیبر نوری (شامل تکه های فیوژن شده و سر کابل ها )را محاسبه کرد .

 از طریق یک دستگاه OTDR می شود ایرادات ، از قبیل پارگی ها ، و تلفات توان فیبر را دید و محل آن را مشخص کرد .

به منظور راه اندازی سیستم های فیبر نوری دستگاه های OTDR همراه با نمایشگرهای گرافیکی ،نقش مهمی را برای متخصصان نصاب ایفا می کنند و توانایی های بی نظیری را در اختیار آنها قرار می دهند ، پس اصل اول آموزش OTDR به متخصصان و منتننس سیستم فیبر نوری است .

مشخصه ها و نمودارهای مسیر فیبر نوری نصب شده ذخیره می شوند تا در آینده اگر دچار مشکل گردید بتوان از آن استفاده نمود . در صورت ایراد ، سیستم فیبر نوری تعمیر و بازیابی آن از هزینه بالایی برخوردار خواهد بود .

در صورتی که در سیستم های نصب شده ایرادی بوجود بیاید ، نمودارهای ذخیره شده  OTDR بسیار مفید خواهند بود تا متخصص متوجه شود که تغییرات در چه نقطه ای اتفاق افتاده است. استفاده از OTDR برای یافتن ایرادات نیاز به یک اپراتور خبره دارد تا بتواند با تجربه ای که دارد به راحتی ایراد را بیابد . این موضوع وقتی صادق است که با فواصل زیاد کار داشته باشیم ،یا از تکه ها نزدیک به هم و کانکتورها و پل ها استفاده شده باشد.

  شرکت باتیس در سال 1389 با هدف فعالیت در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات تاسیس گردید . و تلاش نمود با بهره گیری از نیروهای خبره و سیاستگذاری پویا، در تمامی پروژه های انجام شده و یا در حال انجام، خدمات ارزنده ای با هدف رضایتمندی آنها به مشتریان خود ارائه نماید. ویژگی شاخص این خدمات پشتیبانی نسبتا کامل از عملیات بخشی و فرا بخشی در شرکتها و موسسات خصوصی و دولتی است به گونه ای که می تواند طیف وسیعی از نیازهای نرم افزاری و سخت افزاری یک سازمان مدرن را پوشش دهد.

  آدرس

  تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید بابک بهرامی، پلاک 7، طبقه پنجم، واحد 11

  تلفن تماس

  02188655730

  آدرس ایمیل

  mh@battis.ir

  سبد خرید